Styret i Mandal Dykkerklubb

Styret i mandal dykkerklubb pr. 2017

Jens Hetlevik

Leder

Kai Johnsrud

Nestleder

Geir Robstad

Sekretær

Camilla Tyrihjell

Styremedlem

Henrik Sodeland

Styremedlem

Erling Tønnessen

Styremedlem

Pim Midling

Varamedlem