Utklippsbok

Her har vi samlet det vi foreløpig har fått tak i av avisutklipp som har vedrørt Mandal Dykkerklubb og  dykking på sørlandet generelt. Vi klipper fremdeles ut og lagrer det vi finner av informasjon. Så denne siden vil nok bare vokse.

Disse bøkene er scannet fra utklippsbøker laget av Nils Reidar Christensen, som er en av Mandal Dykkerklubbs æresmedlemmer. Her finner en mye som ellers har gått i glemmeboken hos de fleste.