Sikkerhet i Klubben

Logo-MDK_small_oxybox.png

Sikkerhet når du dykker er viktig.


Nedenfor kan du lese, eller laste ned Mandal Dykkerklubb sine sikkerhetsdokumenter.

Alle i klubben som har tenkt seg ut på dykketur med klubben skal vite om disse og gjøre seg kjent med de.

Dokumentene ligger også ombord i Mannefjord.

Om du lurer på noe ang. sikkerheten i klubben ta kontakt med Sikkerhetsansvarlig

Alle dokumentene kan også lastes ned. Du finner de på slutten av hver fane.

 1. SIKKERHETSREGLER FOR MANDAL DYKKERKLUBB

   

  1. DYKKEREN

  1.1. Dykk ikke hvis du føler deg umotivert.

  1.2. Dykk ikke hvis du er påvirket av rusmidler.

  1.3. Dykk ikke hvis du nylig har vært syk eller bruker medikamenter som ikke er godkjent av lege for bruk ved dykking.

  1.4. Dykk i henhold til de sertifikater, ledsagende utstyr- og prosedyrekrav, samt de erfaringsmessige kvalifikasjoner du til enhver tid innehar.

  1.4.1. Påse at din meddykker også har den nødvendige sertifisering, erfaring og utstyr som dykket krever.

  1. PLANLEGGING

  2.1. Alle dykk skal planlegges. Planen skal følges. Bruk din personlige dykkejournal, vær nøye med å få med alle data.

  2.2. Avtal på forhånd dykket med dykkerleder og meddykker. Eks. svømmeretning, dybde, tid og formål med dykket. Overhold alltid den avtalte dykketiden.

  2.3. Bruk mellomline på alle dykk, dykkerleder kan i enkelte situasjoner vurdere at mellomline ikke kan brukes.

  2.4. Hvis kontakten brytes under dykket, gå til overflaten og gjenopprett kontakten.

  2.5. Dykking i Mandal Dykkerklubb skjer ned til max.40 m.

  2.6. Unntak er de personer i klubben som er sertifisert arbeidsdykker og har nødvendig utstyr til å dykke dypere.

  2.7. Unntak er også hvis det i forbindelse med en leteaksjon skulle vise seg at det er nødvendig, og vurderes forsvarlig, å gå dypere. I disse tilfellene skal ansvarlig dykkerleder vurdere hensikt og omstendigheter rundt dykket, nøye.

  2.8. I Mandal Dykkerklubbs regi og med klubbens fellesutstyr, dykkes det kun med pressluft som pustegass.

  2.9. I følge kulturminneloven, så skal det ikke røres, fjernes eller ødelegges gjenstander som omfattes av kulturminneloven. Blir det tatt opp gjenstander som omfattes av kulturminneloven, så skal disse registreres og sendes funnmelding på i hht. reglene.

  1. ORGANISERING

  3.1. Alle dykk skal organiseres, Forskjellige typer dykk krever ulik form for organisering. Kan ikke et dykk organiseres på forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres.

  3.2. Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan organiseres på tilfredsstillende vis. Eks. vær og vind, strøm, båttrafikk, bunnforhold og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon.

  3.3. Alle dykk krever minst en person i overflateberedskap.

  3.4. Ved dykking i grupper over 4, skal det alltid være oppnevnt ansvarlig dykkerleder. Dykkerlederen er suveren i sine avgjørelser.

  3.5. Er det kun en dykker i vannet, skal det alltid benyttes signalline til kvalifisert person på overflaten/land.

  3.6. Påse at alarmplan handlingsplan er kjent/ gjennomførbar og at alle vet hvilken funksjon de har ved en ulykke.

  3.7. Ved henting av dykkere med sikringsbåt, skal det alltid være to personer i sikringsbåten.

  1. MERKING

  4.1. Marker alltid stedet/området hvor det faktisk dykkes, med dykkeflagg. Flagget skal være heist og godt synlig så lenge dykkeaktivitet pågår.

  1. UTSTYR

  5.1. Dykk alltid med, minimum, det komplette dykkeutstyret du ble sertifisert for å bruke.

  5.2. Sjekk utstyret nøye før dykket, foreta kameratsjekk.

  5.3. Lån ikke bort dykkerutstyr til en person som ikke er sertifisert eller av andre grunner ikke er kvalifisert for dykking.

  1. ETTER DYKK

  6.1. Returner umiddelbart til overflaten ved aktivering av reserveluftsmekanismen, eller ved 50 bar igjen på flasken(e).

  Revisjon 4.4 av 09.06.2010 

  Erstatter versjon 4.3. 2009

  Last ned Pdf

HANDLINGSPLAN FOR MANDAL DYKKERKLUBB


FØR DYKKING STARTER, UTPEKER DYKKERLEDER SAMBANDS-ANSVARLIG

VED EN DYKKEULYKKE SKAL FØLGENDE PROSEDYRE FØLGES:
DYKKELEDER LEDER REDNINGSARBEIDET.

All annen virksomhet skal opphøre og samtlige skal stille seg til dykkerleders disposisjon.
Alle dykkere SKAL opp til overflaten(oppkallingssignal), blåse opp egen vest og ta seg til båten.
VARSLING AV HJELPEAPPARATET IVERKSETTES, PÅ DYKKERLEDERS ORDRE.

*    Varslingsprosedyre, se alarmplan
*    Livreddende og skadebegrensende tiltak iverksettes.
Se Del 2 – Dykkeulykke
*    Transport til land iverksettes
*    Pasientens dykkejournal, dybdemåler, ur, og dykkecomputer skal følge med til behandlingsstedet.
*    Dykkerleder og evnt. pardykker skal følge pasienten.
*    Pasientens dykkerutstyr samles sammen og oppbevares urørt, lufttrykk på flasken(e) noteres, kranen(e) stenges(antall turn noteres).
Pusteventil skal forbli montert på flaskesettet.

DERSOM DET ER ULYKKE MED PERSONSKADE, SKAL INGEN UTTALE SEG TIL MASSEMEDIA, FØR POLITIET HAR FORETATT NØDVENDIGE AVHØR.
MASSEMEDIA SKAL BES OM Å HENVENDE SEG TIL POLITIET ELLER FORMANN I KLUBBEN.

Last ned Pdf

Handlingsplan Del 2 – dykkeulykke


✔ Ring 113 – si at det er en dykkeulykke

✔ Få dykkeren opp av vannet. Hvis han puster normalt: Gi 100% oksygen, kontroller jevnlig om han fortsatt puster. La pasienten ligge stabilt, flatt og i ro. Dekk til med varme tepper.

✔ Hvis ikke han puster normalt – hold frie luftveier. Gi alltid 100% oksygen. La pasienten ligge stabilt, flatt og i ro. Dekk til med varme tepper.

✔ Puster ikke tross frie luftveier: Start HLR (30/2 kompresjoner og innblåsninger). Klipp opp drakt og mansjett når det er formålstjenlig.

✔ Dersom han puster: er han kontaktbar/bevisstløs?

✔ Grader av kontakt/våkenhet:Åpner han øynene på oppfordring? Svarer på spørsmål som normalt? Reagerer pasienten på smertestimulering (feks. ved å presse hardt mot brystbeinet.)

✔ Dersom pasienten er våken: ønskelig om han kan drikke mye vann.

✔ Pasienten skal ligge flatt og i ro, holdes varm, men ikke overopphetet om sommeren.

✔ Nevrologisk vurdering mens vi venter.

• PRI 1: gi AMK rask informasjon om sted og mistanke/symptomer.

• Gi alltid 100% oksygen uavbrutt, følg med pasienten hele tiden, la han

ligge flatt og i ro.

• Fordel arbeidsoppgaver!

Det beste er hvis en er leder, kan ha oversikt, fordele oppgaver. HLR er fysisk anstrengende og bør gå på rundgang.

Last ned Pdf

Nevrologisk vurdering


✔ Generelle observasjoner:

• Hvor orientert er dykkeren (navn, sted, aktivitet, osv)

• Oppfører han seg som normalt?

• Er han irritabel, eller bare oppfører seg litt unormalt eller svarer litt merkelig. Dette er viktig informasjon til 113 om evt. økende hjerneskade selv om alt annet kan virke normalt.

✔ Øyne:

• Synsskarpet som normalt (telle fingre)?

• Synsmotorikk (Pasienten kan feks. forsøke å se på en finger som beveges side til side. Følger øynene som normalt? Eller har han feks. «hakkete» øyebevegelser)

• Dobbeltsyn?

✔ Motorikk:

• Sidelik styrke: Klem i hendene og løft bena fra underlaget, har han god og sidelik kraft? (Ikke bruk pasienten sine krefter på nøye undersøkelse av kraft, han bør ligge og bruke minst mulig krefter).

• Har han normalt tempo hvis han feks «slår» den ene hånda mot den andre?

(Dysdiadokokinesi – klappe mot overflaten på hånden. Alternerer mellom håndflate og håndbakk. Alternativt ‘spiller piano’.)

✔ Sensibillitet: har han lik følelse (reagerer på / kjenner berøring) på begge sider?

Last ned Pdf
Last ned Skadetabell

21
mai

Sikkerhetsøvelse

Vi inviterer klubbens dykkere til en redningsøvelsesdag på Hatholmen, lørdag 26.mai med avgang fra Ballastbrygga kl 10.00 Det blir lagt opp til øvelser i vann og på land i forhold til egen og andres sikkerhet. Vi kjøper inn pølser som vi griller etter endt øvelse. Det blir også mulighet for et dykk for de...