Terminturer

Vi kjører faste turer hver helg. Dvs. annenhver lørdag og søndag.
Klubbturene går fra kai (Ballstbrygga) kl. 11.00, og alt etter hvor vi dykker så er vi tilbake til kai mellom 13 og 16.
Du kan kjøre bilen helt ut på brygga og bare laste utstyret ombord. Som regel har vi Dykkevafler og kaffe etter dykket. Det er loggfører sin oppgave og lage disse klare. Derfor er det greit at loggfører dykker i første gruppe. Eller har vi også brus til salgs ombord til 10.-

Hvor vi skal dykke bestemmer Skipper og loggfører. Men som regel er vi ganske enige. Været er jo egentlig den som bestemmer.
Men dykkeplassene tilpasses dykkererfaringen til de som er ombord. Så om du er uerfaren dykker vil vi sørge for at du blir godt tatt vare på. Det viktigste er at du er ærlig med hvor du står erfaringsmessig.
Om vi bare er noen få dykkere tar vi som regel Polaren. Da er det kjapt ut og kjapt inn igjen.

Her på denne siden vil du finne artikler fra turer vi har hatt. Disse blir fortløpende lagt ut, så om du har vært med oss og har noen bilder å dele vil vi gjerne at du sender de til oss. Så sørger vi for at de blir lagt ut her. Over vann eller under vann spiller ikke noen roller.

Om du er med for første gang er det viktig at du setter deg inn i sikkerhetsregler og rutiner ombord. Ta og snakk med skipper, så vil han/hun hjelpe deg.

 • Skippere : Telefonnr.
 • Erling Tønnessen : 91 60 80 28
 • Geir Robstad : 41 20 20 82
 • Hans Tore Frydnes : 95 05 11 21
 • Henrik Sodeland : 91 61 72 19
 • Kai Johnsrud : 40 41 27 85
 • Jens Hetlevik : 90 89 19 65
 • Roger Gravningen : 91 84 13 39
 • Ola Callander : 92 45 14 00
 • Pim Midling : 90 60 60 86
 • Stian Tronstad : 92 85 33 24
 • Øyvind Seland : 90 86 86 68
Terminliste 2018 Klikk på ikon for å laste ned.Last ned pdf
   AVGANG FRA BALLASTBRYGGA Kl. 11.00
  Påmelding til skipper senest fredag kl. 1800 – Det er viktig å melde seg. Alt for mange møter bare opp og tror at det er dykketur. Respekter tiden skipper og loggfører frivilig bruker på deg!
MÅNED DAG DATO SKIPPER LOGGFØRER
Januar Lørdag 6/1/ Øyvind Seland Glenn Bentsen
Søndag 14/1/ Jens Hetlevik Karin Greibesland
Lørdag 20/1/ Kai Johnsrud Camilla Tyrihjell
Søndag 28/1/ Ola Callander Glenn Bentsen
Februar Lørdag 3/2/ Pim Midling Einar Brendevann
Søndag 11/2/ Roger Gravningen Jarle Braadland
Lørdag 17/2/ Erling Tønnesen Øystein Kristoffersen
Søndag 25/2/ Øyvind Seland Geir Robstad
Mars Lørdag 3/3/ Stian Tronstad Camilla Tyrihjell
Søndag 11/3/ Geir Robstad Nastasja Robstad
Lørdag 17/3/ Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
Søndag 25/3/ Henrik Sodeland Jarle Braadland
Lørdag 31/3/ Jens Hetlevik Karin Greibesland
April Søndag 8/4/ Kai Johnsrud Camilla Tyrihjell
Lørdag 14/4/ Ola Callander Pim Midling
Søndag 22/4/ Pim Midling Glenn Bentsen
Lørdag 28/4/ Roger Gravningen Einar Brendevann
Mai Søndag 6/5/ Erling Tønnesen Øystein Kristoffersen
Lørdag 12/5/ Øyvind Seland Geir Robstad
Søndag 20/5/ Stian Tronstad Jarle Braadland
Lørdag 26/5/ Geir Robstad Nastasja Robstad
Juni Søndag 3/6/ Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
Lørdag 9/6/ Henrik Sodeland Jens Hetlevik
Søndag 17/6/ Jens Hetlevik Karin Greibesland
Lørdag 23/6/ Kai Johnsrud Camilla Tyrihjell
Juli Søndag 1/7/ Ola Callander Erling Tønnesen
Lørdag 7/7/ Pim Midling Camilla Tyrihjell
Søndag 15/7/ Roger Gravningen Einar Brendevann
Lørdag 21/7/ Erling Tønnesen Øystein Kristoffersen
Søndag 29/7/ Øyvind Seland Kai Johnsrud
August Lørdag 4/8/ Stian Tronstad Glenn Bentsen
Søndag 12/8/ Geir Robstad Nastasja Robstad
Lørdag 18/8/ Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
Søndag 26/8/ Henrik Sodeland Pim Midling
September Lørdag 1/9/ Jens Hetlevik Karin Greibesland
Søndag 9/9/ Kai Johnsrud Camilla Tyrihjell
Lørdag 15/9/ Ola Callander Erling Tønnesen
Søndag 23/9/ Pim Midling Geir Robstad
Lørdag 29/9/ Roger Gravningen Einar Brendevann
Oktober Søndag 7/10/ Erling Tønnesen Øystein Kristoffersen
Lørdag 13/10/ Øyvind Seland Jens Hetlevik
Søndag 21/10/ Stian Tronstad Jarle Braadland
Lørdag 27/10/ Geir Robstad Nastasja Robstad
November Søndag 4/11/ Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
Lørdag 10/11/ Henrik Sodeland Glenn Bentsen
Søndag 18/11/ Jens Hetlevik Karin Greibesland
Lørdag 24/11/ Kai Johnsrud Camilla Tyrihjell
Desember Søndag 2/12/ Ola Callander Erling Tønnesen
Lørdag 8/12/ Pim Midling Glenn Bentsen
Søndag 16/12/ Roger Gravningen Einar Brendevann
Lørdag 22/12/ Erling Tønnesen Øystein Kristoffersen
Søndag 30/12/ Ingen Klubbtur
Lørdag   Nyttårsdykk i Kleven  
Terminliste 2017 Klikk på ikon for å laste ned.Last ned pdf
   AVGANG FRA BALLASTBRYGGA Kl. 10.00
  Påmelding til skipper senest fredag kl. 1800 – Det er viktig å melde seg. Alt for mange møter bare opp og tror at det er dykketur. Respekter tiden skipper og loggfører frivilig bruker på deg!
MÅNED DAG DATO SKIPPER LOGGFØRER
Januar Søndag 03.jan Stian Tronstad Jens Hetlevik
  Lørdag 07.jan Jens Hetlevik Karin Greibesland
  Søndag 15.jan Kai Johnsrud Camilla Tyrihjell
  Lørdag 21.jan Ola Callander Erling Tønnessen
  Søndag 29.jan Pim Midling Camilla Tyrihjell
Februar Lørdag 04.feb Roger Gravningen Einar Brendevann
  Søndag 12.feb Erling Tønnessen Øystein Kristoffersen
  Lørdag 18.feb Øyvind Seland Geir Robstad
  Søndag 26.feb Stian Tronstad Camilla Tyrihjell
Mars Lørdag 04.mar Geir Robstad Nastasja Robstad
  Søndag 12.mar Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
  Lørdag 18.mar Henrik Sodeland Kai Johnsrud
  Søndag 26.mar Jens Hetlevik Karin Greibesland
April Lørdag 01.apr Kai Johnsrud Camilla Tyrihjell
  Søndag 09.apr Ola Callander Pim Midling
  Lørdag 15.apr Pim Midling Camilla Tyrihjell
  Søndag 23.apr Roger Gravningen Einar Brendevann
  Lørdag 29.apr Erling Tønnessen Øystein Kristoffersen
Mai Søndag 07.mai Øyvind Seland Geir Robstad
  Lørdag 13.mai Stian Tronstad Camilla Tyrihjell
  Søndag 21.mai Geir Robstad Nastasja Robstad
  Lørdag 27.mai Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
Juni Søndag 04.jun Henrik Sodeland Jens Hetlevik
  Lørdag 10.jun Jens Hetlevik Karin Greibesland
  Søndag 18.jun Kai Johnsrud Camilla Tyrihjell
  Lørdag 24.jun Ola Callander Erling Tønnessen
Juli Søndag 02.Jul Pim Midling Camilla Tyrihjell
  Lørdag 08.Jul Roger Gravningen Einar Brendevann
  Søndag 16.Jul Erling Tønnessen Øystein Kristoffersen
  Lørdag 22.Jul Øyvind Seland Kai Johnsrud
  Søndag 30.jul Stian Tronstad Camilla Tyrihjell
August Lørdag 05.aug Geir Robstad Nastasja Robstad
  Søndag 13.aug Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
  Lørdag 19.aug Henrik Sodeland Pim Midling
  Søndag 27.aug Jens Hetlevik Karin Greibesland
September Lørdag 02.sep Kai Johnsrud Camilla Tyrihjell
  Søndag 10.sep Ola Callander Erling Tønnessen
  Lørdag 16.sep Pim Midling Geir Robstad
  Søndag 24.sep Roger Gravningen Einar Brendevann
  Lørdag 30.sep Erling Tønnessen Øystein Kristoffersen
Oktober Søndag 08.okt Øyvind Seland Jens Hetlevik
  Lørdag 14.okt Stian Tronstad Camilla Tyrihjell
  Søndag 22.okt Geir Robstad Nastasja Robstad
  Lørdag 28.okt Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
November Søndag 05.nov Henrik Sodeland Camilla Tyrihjell
  Lørdag 11.nov Jens Hetlevik Karin Greibesland
  Søndag 19.nov Kai Johnsrud Camilla Tyrihjell
  Lørdag 25.nov Ola Callander Erling Tønnessen
Desember Søndag 03.des Pim Midling Øystein Kristoffersen
  Lørdag 09.des Roger Gravningen Einar Brendevann
  Søndag 17.des Erling Tønnessen Øystein Kristoffersen
  Lørdag 23.des Ingen Tur Ingen Tur
  Tirsdag 31.des Nyttårsdykk i Kleven
Terminliste 2016 Klikk på ikon for å laste ned.Last ned pdf
   AVGANG FRA BALLASTBRYGGA Kl. 1100.
  Påmelding til skipper senest fredag kl. 1800 – Det er viktig å melde seg. Alt for mange møter bare opp og tror at det er dykketur. Respekter tiden skipper og loggfører frivilig bruker på deg!
MÅNED DAG DATO SKIPPER LOGGFØRER
Januar Søndag 03.jan Stian Tronstad Jens Hetlevik
  Lørdag 09.jan Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
  Søndag 17.jan Jens Hetlevik Karin Greibesland
  Lørdag 23.jan Geir Robstad Nastasja Robstad
  Søndag 31.jan Roger Gravningen Einar Brendevann
 Februar Lørdag 06.feb Kai Johnsrud Loyd Larsen
  Søndag 14.feb Pim Midling Elisabeth Syvertsen
  Lørdag 20.feb Erling Tønnessen Øystein Kristoffersen
  Søndag 28.feb Øyvind Seland Erling Tønnessen
Mars Lørdag 05.mar Henrik Sodeland Hans Tore Frydnes
  Søndag 13.mar Ola Callander Geir Robstad
  Lørdag 19.mar Stian Tronstad Kai Johnsrud
  Søndag 27.mar Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
April Lørdag 02.apr Jens Hetlevik Karin Greibesland
  Søndag 10.apr Geir Robstad Nastasja Robstad
  Lørdag 16.apr Roger Gravningen Einar Brendevann
  Søndag 24.apr Kai Johnsrud Loyd Larsen
  Lørdag 30.apr Pim Midling Elisabeth Syvertsen
Mai Søndag 08.mai Erling Tønnessen Øystein Kristoffersen
  Lørdag 14.mai Øyvind Seland Roger Gravningen
  Søndag 22.mai Henrik Sodeland  
  Lørdag 28.mai Ola Callander Jens Hetlevik
Juni Søndag 05.jun Stian Tronstad Erling Tønnessen
  Lørdag 11.jun Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
  Søndag 19.jun Jens Hetlevik Krin Greibesland
  Lørdag 25.jun Geir Robstad Nastasja Robstad
Juli Søndag 03.Jul Roger Gravningen Einar Brendevann
  Lørdag 09.Jul Kai Johnsrud Loyd Larsen
  Søndag 17.Jul Pim Midling Elisabeth Syvertsen
  Lørdag 23.Jul Erling Tønnessen Øystein Kristoffersen
  Søndag 31.jul Øyvind Seland Pim Midling
August Lørdag 06.aug Henrik Sodeland Geir Robstad
  Søndag 14.aug Ola Callander Kai Johnsrud
  Lørdag 20.aug Stian Tronstad Roger Gravningen
  Søndag 28.aug Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
September Lørdag 03.sep Jens Hetlevik Karin Greibesland
  Søndag 11.sep Geir Robstad Nastasja Robstad
  Lørdag 17.sep Roger Gravningen Einar Brendevann
  Søndag 25.sep Kai Johnsrud Loyd Larsen
Oktober Lørdag 01.okt Pim Midling Elisabeth Syvertsen
  Søndag 09.okt Erling Tønnessen Øystein Kristoffersen
  Lørdag 15.okt Øyvind Seland Jens Hetlevik
  Søndag 23.okt Henrik Sodeland Kai Johnsrud
  Lørdag 29.okt Ola Callander Roger Gravningen
November Søndag 06.nov Stian Tronstad Geir Robstad
  Lørdag 12.nov Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
  Søndag 20.nov Jens Hetlevik Karin Greibesland
  Lørdag 26.nov Geir Robstad Nastasja Robstad
Desember Søndag 04.des Roger Gravningen Einar Brendevann
  Lørdag 10.des Kai Johnsrud Loyd Larsen
  Søndag 18.des Pim Midling Elisabeth Syvertsen
  Lørdag 24.des Ingen Tur Ingen Tur
  Tirsdag 31.des Nyttårsdykk i Kleven
Terminliste 2015 Klikk på ikon for å laste ned.Last ned pdf
   AVGANG FRA BALLASTBRYGGA Kl. 1100.
  Påmelding til skipper senest fredag kl. 1800 – Det er viktig å melde seg. Alt for mange møter bare opp og tror at det er dykketur. Respekter tiden skipper og loggfører frivilig bruker på deg!
MÅNED DAG DATO SKIPPER LOGGFØRER
Januar Søndag 03.jan Erling Tønnessen Øystein Kristoffersen
  Lørdag 10.jan Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
  Søndag 18.jan Øyvind Seland Kai Johnsrud
  Lørdag 24.jan Henrik Sodeland Pim Midling
Februar Søndag 01.feb Ola Callander Erling Tønnessen
  Lørdag 07.feb Stian Tronstad Hans Tore Frydnes
  Søndag 15.feb Øyvind Seland Jens Hetlevik
  Lørdag 21.feb Henrik Sodeland Erling Tønnessen
Mars Søndag 01.mar Ola Callander Roger Gravningen
  Onsdag 04.mar Årsmøte
  Lørdag 07.mar Stian Tronstad Kai Johnsrud
  Søndag 15.mar Øyvind Seland Pim Midling
  Lørdag 21.mar Henrik Sodeland Erling Tønnessen
  Søndag 29.mar Ola Callander Hans Tore Frydnes
April Lørdag 04.apr Stian Tronstad Jens Hetlevik
  Søndag 12.apr Øyvind Seland Geir Robstad
  Lørdag 18.apr Henrik Sodeland Roger Gravningen
  Søndag 26.apr Ola Callander Erling Tønnessen
Mai Lørdag 02.mai Stian Tronstad Kai Johnsrud
  Søndag 10.mai Øyvind Seland Pim Midling
  Lørdag 16.mai Henrik Sodeland Erling Tønnessen
  Søndag 24.mai Ola Callander Hans Tore Frydnes
  Lørdag 30.mai Stian Tronstad Jens Hetlevik  
Juni Søndag 07.jun Geir Robstad Nastasja Robstad
  Lørdag 13.jun Roger Gravningen  
  Søndag 21.jun Kai Johnsrud Loyd Larsen
  Lørdag 27.jun Pim Midling Elisabeth Syvertsen
Juli Søndag 05.Jul Erling Tønnessen Øystein Kristoffersen
  Lørdag 11.Jul Øyvind Seland  
  Søndag 19.Jul Henrik Sodeland  
  Lørdag 25.Jul Ola Callander  
August Søndag 02.aug Stian Tronstad  
  Lørdag 08.aug Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
  Søndag 16.aug Jens Hetlevik Karin Greibesland
  Lørdag 22.aug Geir Robstad Nastasja Robstad
  Søndag 30.aug Roger Gravningen  
September Lørdag 05.sep Kai Johnsrud Loyd Larsen
  Søndag 13.sep Pim Midling  
  Lørdag 09.sep Erling Tønnessen  
  Søndag 27.sep Øyvind Seland  
Oktober Lørdag 03.okt Henrik Sodeland  
  Søndag 11.okt Ola Callander  
  Lørdag 17.okt Stian Tronstad  
  Søndag 25.okt Hans Tore Frydnes Hege Frydnes
November Lørdag 31.nov Jens Hetlevik Karin Greibesland
  Søndag 08.nov Geir Robstad Nastasja Robstad
  Lørdag 14.nov Roger Gravningen  
  Søndag 22.nov Kai Johnsrud Loyd Larsen
  Lørdag 28.nov Pim Midling Elisabeth Syvertsen
Desember Søndag 06.des Erling Tønnessen Øystein Kristoffersen
  Lørdag 12.des Øyvind Seland  
  Søndag 20.des Henrik Sodeland  
  Lørdag 26.des Ola Callander  
  Tirsdag 31.des Nyttårsdykk i Kleven